«Озине болган хурмет» темасында коррекцион-рауажландырыушы тренинг

1-март куни Нокис каласы 1-санлы мектептин 7-класс окыушылары менен мектеп психологлары тарепинен «Озине болган хурмет» темасында коррекцион-рауажландырыушы тренинглер откерилди.