Флаг Каракалпакстана

flag_rk

«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik bayrag’i’ haqqi’nda» Ni’zam 14-dekabr 1992-ji’lda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Sovetinin’ XI sessiyasi’nda qabi’llandi’.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ suverenli ma’mleket ekenligignin’ ni’shani’.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’ aspan ko’k, toyg’i’n sari’ ha’m jasi’l ren’lerden ibarat boli’p, ortasi’ndag’i’ sari’ ren’li bo’lekti aq ha’m qi’zi’l jolaqlar aji’rati’p turadi’.

Bayraqti’n’ aspan ko’k ren’i ba’ha’r jasli’g’i’ni’n’ ha’m o’mir da’regi – suwdi’n’ ma’n’gi ti’msali’ boli’p esaplanadi’. Sari’ ren’ bolsa Qaraqalpaqstan aymag’i’ni’n’ u’lken bo’leginin’ sahradan ibarat ekenligin an’latadi’. Jasi’l ren’ bolsa ta’biyatti’n’ jan’alani’wi’ni’n’, ruwxi’y jasari’wi’ni’n’, isenimnin’ ha’m quwani’shti’n’ ni’shani’. Bayraqtag’i’ jan’a tuwi’lg’an ay musi’lmanlardi’n’ muxaddes ti’msali’ bolsa, bes juldi’zdi’n’ su’wreti Qaraqalpaqstanni’n’ a’yyemgi ha’m nawqi’ran bes qalasi’ni’n’ – qaraqalpaqstanli’lardi’n’ turmi’s ha’m isenim qorg’anlari’ni’n’ ti’msali’ boli’p tabi’ladi’. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ra’smiy wa’killerinin’ si’rt elge saparlari’nda,xali’qarali’q a’njumanlarda, ko’rgizbelerde ha’m sport oyi’nlari’ jari’slari’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’n du’nyag’a tani’tadi’. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’ xali’qarali’q maydanda basqa ma’mleketlerdin’ bayraqlari’ menen ten’ jelbirep turadi’.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ puqaralari’ ha’m bul jerde jasaytug’i’n basqa adamlar Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’n hurmetlewi sha’rt.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.