Гимн Каракалпакстана

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI’NI’N’ MA’MLEKETLIK GIMNI

 

«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik gimn haqqi’nda» Ni’zam 24-dekabr 1993-ji’lda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Sovetinin’ XIV sessiyasi’nda qabi’llandi’.

  1. Yusupov  so’zi
    N. Muxammeddinov  namasi’

Jayxun jag’asi’nda o’sken bay terek,
Tu’bi bir shaqasi’ mi’n’ bolar demek,
Sen sonday sayali’, quyashli’ elsen,
Ti’ni’shli’k ha’m i’g’bal sendegi tilek.

Naqi’rati’:

Diyxan baba napesi bar jerinde,
Juwsan anqi’p, kiyik qashar sho’linde,
«Qaraqalpaqstan» degen ati’ndi’,
Awladlar a’diwler ju’rek to’rinde.

Aydi’n keleshekke shaki’rar zaman,
Ma’rtlik miynet, bilim jetkizer og’an,
Xalqi’n bar azamat, dos ha’m mexriban,
erkin jaynap–jasna, ma’ngi bol aman.

Naqi’rati’:

Diyxan baba napesi bar jerinde,
Juwsan anqi’p, kiyik qashar sho’linde,
«Qaraqalpaqstan» degen ati’ndi’,
Awladlar a’diwler ju’rek to’rinde.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.